CFA Soсiety Ukraine

Хто є найбільшими інвесторами в Україні?

В інших країнах найбільшими інвесторами є зазвичай глобальні компанії з управління активами, такі як Blackrock, Fidelity або Vanguard. Але коли йдеться про Україну, то найбільшими та найпомітнішими інвесторами є міжнародні фінансові інституції.

Міжнародні фінансові інституції (або МФІ) — це фінансові установи, засновані групами країн для сприяння інвестиціям у державний та приватний сектори у країни, що розвиваються, з перехідними економіками та з незрілими фінансовими ринками. Велика частина сучасних міжнародних фінансових організацій зародилася після Другої світової війни, коли уряди об’єдналися, щоб сприяти повоєнному відновленню.

 

Міжнародний Валютний Фонд або МВФ

МВФ був заснований в 1944 році на Бреттон-Вудській конференції за підтримки видатного британського економіста Джона Кейнса. Він налічує 190 країн-членів і відіграє унікальну роль. Фонд допомагає урядам вирішувати макроекономічні проблеми. Наприклад, дефіцит платежів або несприятливий вплив економічних криз. Історія співпраці України з МВФ почалась у 1994 року. Загалом Україна отримала 33 мільярди доларів фінансової підтримки. Однак МВФ — це не лише гроші, адже Фонд дає потужний сигнал іншим інвесторам про те, чи варто інвестувати в державні облігації, чи країна рухається в правильному напрямку. Тому продовження співпраці з МВФ для України є дуже важливою на сучасному етапі.

 

Світовий банк

Світовий Банк був заснований у 1944 році, і разом із МВФ покликаний викорінити бідність та підвищувати добробут. Для цього він надає позики з низьким відсотком країнам із середнім рівнем доходу та хорошою кредитоспроможністю. Він також надає гранти найбіднішим країнам, більшість з який — в Африці. Світовий банк має глобальну присутність і об’єднує 189 членів, включаючи Україну.

Світовий банк також працює з урядом, але він забезпечує фінансування конкретних проєктів. Наприклад, в Україні він надає фінансування для соціального та економічного відновлення сходу України.

Хоча сам Світовий банк зосереджений на кредитуванні державного сектору, до його структури входить Міжнародна Фінансова Корпорація, котра співпрацює з приватними сектором. МФК є одним з провідних інвесторів в Україні. Загальний обсяг інвестицій МФК в Україну перевищує 3 мільярди доларів.

 

Європейський Інвестиційний Банк

Іще однією з визначних МФІ, що працює, в Україні є Європейський Інвестиційний Банк. Він був заснований у 1958 році і був задуманий як “політично направлений банк”, що означає, що його метою є просування цілей політики ЄС. ЄІБ був однією з останніх МФІ, які почали працювати в Україні в 2007 році, і пріоритетом його діяльності є проєкти суспільної інфраструктури. Він інвестував понад 8 мільярдів доларів в українську економіку надавши фінансування різним проєктам у таких сферах, як будівництво доріг, реконструкція лікарень та проєкти відновлюваної енергетики.

 

Європейський Банк Реконструції та Розвитку (ЄБРР)

ЄБРР є найбільшим інвестором у країні, бо вже вклав понад 14,5 млрд євро у понад 480 проєктів. Тільки в 2019 році ЄБРР надав понад 1 мільярд євро інвестицій та зробив Україну однією з найбільших країн своїх операцій. ЄБРР — це відносно молода організація. Він був створений в 1991 році, щоб допомогти країнам Радянського блоку перейти від державної планової економіки до ринкової. Оскільки ЄБРР ми знаємо краще, ми надалі зосередимося на його діяльності. ЄБРР інвестує як у приватний, так й в державний сектори, а також має широкий порядок денний щодо політичного діалогу для підвищення конкурентоспроможності приватного сектору з метою покращення інвестиційного клімату в країні. Портфель у 4 мільярди євро розподіляється між інвестиціями у великі інфраструктурні проєкти, які складають приблизно 60% від загального обсягу, інвестиціями в корпоративний сектор (33% від обсягу), а решта була надана фінансовим установами.

 

Як здійснюється управління МФІ?

Управляють МФІ їх акціонери, які можуть бути окремими країнами або організаціями. Наприклад, ЄБРР керують 69 країни, Європейський Союз та Європейський Інвестиційний Банк. До речі, Україна також є одним з акціонерів ЄБРР. Кожен окремий акціонер представлений в Раді Керуючих Банку, яка визначає загальний стратегічний напрямок Банку. Рада Керуючих Банку делегує більшість своїх повноважень Раді директорів Банку, яка визначає стратегію, політику та процедури ЄБРР щодо країн та секторів. Щоденною діяльністю и операціями Банку керує його команду менеджменту на чолі з Президентом. До речі, нещодавно на цю посаду було обрано першу жінку — Оділь Рено-Бассо. Перед тим, як приєднатися до ЄБРР, вона була генеральним директором у казначействі Франції.

 

Які критерії використовує ЄБРР для відбору інвестиційних проєктів?

ЄБРР не має стандартних продуктів. Він пропонує широкий спектр інструментів залежно від потреб клієнта. Щоб стати клієнтом, компанія повинна мати наступне.

Обгрунтована бізнес-модель. Власники з прийнятною репутацією та чіткою структурою власності. Сильна управлінська команда з прозорим способом ведення бізнесу. Стійка ринкова позиція та потенціал для зростання. І вочевидь — життєздатний комерційний проєкт із вираженим ефектом на перехідний процес.

ЄБРР у ​​своїй інвестиційній стратегії керується принципами економічно обґрунтованого банкінгу, що означає, що, як і інші традиційні інвестори, ЄБРР шукає інвестиційних можливостей із віддачею, яка компенсує прийняті ризики. Таким чином, ЄБРР інвестує лише в комерційно вигідні проєкти та компанії.

Іншим керівним принципом ЄБРР є перехідний ефект або вплив на загальну економіку. ЄБРР забезпечує фінансування проєктів, які є не лише фінансово життєздатними, але також допомагають нашій країні наблизитися до більш відкритих та ринкових економік. Приклади помітного перехідного впливу включають: покращення енергоефективності та позитивний вплив на екологію; сприяння росту конкуренції та збільшенню частки приватного бізнесу в країні; стимулювання інновацій шляхом удосконалення технічних та управлінських навичок у галузі; представлення продуктів або видів діяльності, які є новими для сектора чи економіки; вдосконалення корпоративного управління та розвиток політичного діалогу, що включає підтримку інституцій, законів та нормативних актів, що сприяють та підтримують приватний сектор та відкриту економіку.

Іншим керівним принципом діяльності ЄБРР є принцип доповнюваності, що означає, що ЄБРР має внести в проєкт щось нове, чого не можна зараз отримати на ринку. Щоразу, коли Банк розглядає питання фінансування нового проєкту, команда ЄБРР перевіряє, чи можна отримати подібне фінансування у місцевих банках країни або інших нефінансових установах. Отже, які є приклади, коли ЄБРР може доповнювати? Одним з прикладів може бути фінансування на довгий строк. Багато країн, де функціонує ЄБРР, мають дуже високі ризики, тому інвестори приватного сектору не готові надавати фінансування з тривалим терміном окупності, однак такі терміни є необхідними для багатьох галузей, особливо для інфраструктурних проєектів. Саме в таких проєктах бере участь ЄБРР і надає фінансування на довгий термін. Це один із прикладів. Іншим прикладом може бути фінансування в місцевій валюті. Немає сумнівів, що отримання фінансування в місцевій валюті може бути безпечнішим з фінансової точки зору, але не всі інвестори в країнах, що розвиваються, можуть надати таке фінансування, вони віддають перевагу твердим валютам, таким як долар США, євро. У цьому випадку ЄБРР також надає фінансові продукти у місцевій валюті, доповнюючи наявні ресурси.

Принцип доповнюваності також пояснює, чому ЄБРР встановлює ринкові процентні ставки на свої кредити. Тому що, якщо ставки ЄБРР знизяться нижче ринку, це означатиме, що ми недобросовісно конкуруємо з місцевими комерційними банками, а це не є нашою метою. Наша мета прямо протилежна — ми хочемо підтримати місцеві банки, місцеві фінансові ринки та розвивати конкурентне середовище в тих країнах, де ми працюємо.

Нарешті, усі проєкти, що фінансуються ЄБРР, повинні дотримуватися дуже високих екологічних та соціальних стандартів. ЄБРР не інвестує у галузі та сектори, які шкодять довкіллю, такі як видобуток вугілля.

 

На чому фокусується ЄБРР в Україні під час коронавірусної кризи?

МФІ, як правило, більш антициклічні в часи економічної та фінансової турбулентності, коли інші традиційні інвестори не бажають надавати фінансування. І криза COVID-19 не є винятком. ЄБРР була першою МФІ, яка затвердила пакет солідарності та лінію фінансової стійкості на підтримку існуючих клієнтів. Водночас, поряд з підтримкою існуючих клієнтів, ЄБРР продовжує свою програму підтримки переходу до ринкових економік. На останніх зборах акціонерів була прийнята нова стратегія Банку, яка зосереджена на наступних сферах: екологічність,рівність та діджиталізація.

Стратегія переходу до “зеленої” економіки, спрямована на збільшення частки Банку в проєктах, що мають сприятливий вплив на навколишнє середовище або на зміну клімату. “Зелені” проєкти сфокусовані у наступних сферах:

 

  • Ефективність використання ресурсів, води та енергії
  • Відновлювальна енергетика
  • Контроль за забрудненням
  • Мінімізація відходів
  • Стійкість до кліматичних змін

Хорошим прикладом таких проєктів можуть бути проєкти, які ми підписали з українським ритейлером Fozzy, першим в країні “зеленим” супермаркетом, який отримав сертифікацію Bream.

Підхід рівності означає, що ЄБРР прагне до створення гендерно рівних та інклюзивних економік у наших країнах діяльності. Чудовими прикладами впровадження цього підходу на практиці є наша програма «Жінки в бізнесі». За цією програмою ЄБРР надає фінансування банкам-партнерам, щоб ці гроші потім позичати малому та середньому бізнесу. Це чудовий приклад того, як ЄБРР підтримує жіноче підприємництво у всьому світі.

Прикладом проєкту діджиталізації, реалізованим ЄБРР, є наша платформа “Мережа”. Це цифрова платформа, яку ми запустили на початку 2020 року для підтримки тисяч підприємців в Україні. Всі підприємці можуть зареєструватися там і отримати негайний доступ до кваліфікованих експертів, тематичних досліджень, бізнес-рішень та безлічі інших даних та інформації, що є важливим для планування їхньої діяльності та розвитку. Платформа пропонує опцію “Запитати експерта”, яка допомагає зв’язатися з різноманітними експертами в різних галузях та отримати консультації з питань, які вони мають.

 

Якими проєктами ЄБРР пишається найбільше?

Перший проєкт, який мені спадає на думку, — це проєкт Чорнобиля. Я впевнена, що багато хто з вас дивився серіал «Чорнобиль» і дізнався, наскільки важливими є належні заходи ядерної безпеки. Це не був звичайний проєкт для ЄБРР. У цьому випадку ЄБРР розпоряджався сімома фондами та зібрав загалом 4 мільярди євро від 45 донорів. Донорами в цьому випадку були країни-донори та організації, включаючи ЄБРР. Більшість цих грошей пішла на будівництво Нового Безпечного Укриття у вигляді арки. Це гігантська споруда, в якій можна розмістити Лондонський собор Святого Павла. Укриття може прослужити до 100 років.

Другий проєкт, про який я хотіла би згадати, — це проєкт з Нібулон. Нібулон – місцевий провідний зернотрейдер і виробник сільськогосподарської продукції, який успішно конкурує з провідними світовими трейдерами зерном, також присутніми в країні. Це була перша компанія, яка ще у 2010 році вирішила використовувати річку Дніпро для перевезення зерна. І ми надали 50 мільйонів доларів позики для фінансування річкового терміналу та річкового флоту, і ми дуже пишаємося цією співпрацею. Після цього ми здійснили ще кілька транзакцій, і загальне фінансування компанії досягло 240 мільйонів доларів.

З 2015 року ЄС став ключовим торговим партнером України, на який припадає більше третини експорту нашої країни. А щоб збільшити торгівлю з ЄС, потрібно подолати багато «вузьких місць», деякі з яких є цілком фізичними. Однією з ключових частин інфраструктури, що з’єднує Україну з європейським ринком, є Бескидський залізничний тунель у Карпатах. Ця частина інфраструктури була побудована в 1886 році, коли ця земля ще була частиною Австро-Угорської імперії, і відтоді майже не оновлювалась. Звичайно, що з часом стан тунелю значно погіршився. Він покривався льодом взимку і був спроєктований таким чином, що одночасно через нього міг проходити лише один поїзд. Тож багато поїздів чекали на свій час, щоб пройти тунелем.

ЄБРР спільно з ЄІБ фінансував будівництво нового тунелю довжиною 1,8 км. Ця конструкція дозволила збільшити пропускну здатність тунелю майже в 4 рази з 12 поїздів на день до 46 поїздів на день.

Як можна помітити, МФІ, включаючи ЄБРР, турбуються про підтримку про малих та середніх підприємства або МСП. Багато з них мають труднощі із доступом до банківського фінансування. Іноді це відбувається через певу неефективність внутрішніх процесів, тож банки не хочуть брати на себе ризики, пов’язані з МСП. Для подолання цього моя команда, Фінансові установи, має багато продуктів на підтримку українських банків у кредитуванні МСП. Одна з них, Програма конкурентоспроможності МСП, має додатковий стимулюючий компонент. Якщо українські МСП залучають банківські кошти для придбання обладнання, що відповідає стандартам ЄС, вони можуть отримати кешбек у розмірі до 10% від загальної суми позики. Це чудова ініціатива, яка допомагає підвищити конкурентоспроможність та продуктивність українських малих та середніх підприємств.