CFA Soсiety Ukraine

Фонди прямих інвестицій: особливості роботи в Україні

Що являють собою фонди прямих інвестицій (Private Equity), чим вони відрізняються від інших фондів таких як венчурні чи хедж фонди. В чому різниця між фондом прямих інвестицій і інвестиційним банком? Як отримати інвестиції від такого фонду і що відбувається після згоди фонду на співпрацю? Як фонди прямих інвестицій обирають компанії для інвестування в Україні? Про все це розповідає Дмитро Бородай, Principal інвестиційного фонду Horizon Capital. 

Навчіться говорити однієї мовою з фінансистами завдяки безкоштовному курсу «Основи фінансів та інвестицій» на
Prometheus. Реєструйтесь за посиланням.

 

Фонди прямих інвестицій – це фонди, які інвестують у приватні компанії, на противагу інвестицій у публічні компанії, акції яких торгуються на фондових біржах. Як клас, фонди прямих інвестицій з’явилися 40-50 років тому і їх роль на ринках капіталу постійно зростає. Сьогодні сумарно понад 4 трлн доларів перебуває під управлінням у фондах прямого інвестування.

 

Звідки гроші у фондів прямих інвестицій?

Модель роботи така, що інвестиційна компанія звертається до певної групи інвесторів з пропозицією інвестувати в фонд, який має чітко визначену інвестиційну стратегію. В фонди прямих інвестицій інвестує дуже вузький, але великий за розміром клас інвесторів. Це довгострокові інституційні професійні інвестори, горизонт інвестування яких зазвичай дуже високий. Середній цикл життя одного фонду прямих інвестицій становить 10-12 років. Відповідно такі інвестори готові чекати, щоб отримати свої гроші з прибутком через стільки років. Головні інвестори в фонди прямих інвестицій: страхові компанії, банки, фонди фондів, сімейні фундації, великі пенсійні фонди, міжнародні фінансові організації.

 

Куди інвестуються ці кошти? 

Існують декілька категорій фондів прямого інвестування. Три найбільші категорії:

– венчурні фонди

– Growth Equity Funds – фонди зростання

– Buy-Out Funds – фонди, які викупають контрольні пакети акцій

Розділення цих фондів перебуває в залежності від стадії розвитку бізнесу в яку інвестує фонд.

Венчурні фонди інвестують в компанії, які знаходяться тільки в процесі становлення, інколи просто на рівні ідеї чи прототип продукту, завершуючи тим коли продукт доказав свою ринкову спроможність, користується реальним попитом серед споживачів. Відповідно компанія потребує додатковий капітал для масштабування.

Growth Equity Funds – це фонди, які інвестують в компанії, що довели свою бізнес-модель, що їх продукти користуються попитом і потребують додаткових інвестицій для масштабування.

Buy-Out Funds – фонди, які інвестують в зрілі бізнеси, що є лідерами своїх індустрій або займають провідні ринкові позиції. Темп їх росту не такий високий як у більш дрібних компаній, але є можливість за рахунок оптимізації структури витрат чи розробки нового бізнес-плану, збільшити капіталізацією цього бізнесу.

 

Чим фонди прямих інвестицій відрізняються від хедж фондів (Hedge Funds)? 

Головна відмінність в тому, що Private Equity Funds інвестують тільки в приватні компанії, тобто акції чи облігації яких не торгуються на біржі. Hedge Funds інвестують у цінні папери публічних компаній. Ключові відмінності у моделі цих двох фондів полягають в тому, що зазвичай фонди прямих інвестицій купують великі пакети акцій від декількох відсотків до 100 відсотків компанії або контрольного пакету. Хедж-фонди, навпаки, мають дуже малу частку в бізнесі. Ключові відмінності є також на рівні управління і того як фонд залучений в діяльність компанії. У випадку з хедж-фондами це пасивна роль інвестора, в той час як фонди прямих інвестицій дуже активно залучені в розвиток компанії. На рівні Ради директорів фонд отримує один чи декілька голосів і має прямий вплив на стратегічно важливі рішення компанії. Сама модель фонду прямого інвестування полягає в тому, що під час періоду володіння бізнесом відбуваються значні зміни, які виводять бізнес на якісно новий рівень і дозволяють збільшити капіталізацію компанії в кілька разів. 

Хедж-фонди користуються більш спекулятивною моделлю інвестування — знають в який момент вигідно інвестувати. Private Equity Funds є довгостроковими інвесторами, середній термін володіння в компанії 3-8 років. Це зумовлено тим, що якісні зміни вимагають довгого часу, наприклад вихід на нові ринки або структурні зміни в бізнес-моделі. Модель Hedge Funds побудована на короткостроковому терміні володіння 6-12-18 місяців.

 

Чим фонди прямих інвестицій відрізняються від інвестиційних банків? 

Фонди прямих інвестицій часто ототожнюють з інвестиційними банками, але відмінності дуже суттєві. Фонди прямих інвестицій управляються інвестиційною компанією, яка може мати декілька фондів під управлінням. Головна відмінність від банків в тому, що ці фонди, ці інвестиційні компанії приймають рішення відносно інвестицій самостійно, на власний розсуд в залежності від своєї інвестиційної стратегії. Вони мають гроші в управлінні і коли бачать компанію, яка відповідає критеріям і параметрам інвестиційної стратегії – немає жодних обмежень для того щоб зробити інвестицію. 

Інвестиційні банки, які є дуже важливими учасниками фінансової екосистеми, є посередниками по своїй суті. В них немає власного капіталу для здійснення інвестицій, їх роль — допомогти компанії, яка потребує інвестицій знайти правильного інвестора. Часто інвестиційні банки спілкуються з фондами прямих інвестицій і саме завдяки інвестбанкам здійснюється інвестиція, але спектр можливостей для залучення інвесторів у компаній-керуючих інвестфондів — набагато ширший. Вони можуть залучити кошти від приватних осіб, стратегічного інвестора, інших фінансових інститутів.

 

Яка різниця між українськими та іноземними фондами прямих інвестицій?

Модель яка зарекомендувала себе на заході протягом 50 років, повністю працює в Україні. Це довели найбільш успішні фонди прямих інвестицій, які інвестують в нашій країні понад 20 років. Це зумовлено тим, що те критерії пошуку об’єктів для інвестицій релевантні як на заході, так і в українських реаліях. 

 

Які компанії шукають фонди прямих інвестицій?

  1. Галузь. У певних фондів є спеціалізація, вони розуміються на конкретних секторах економіки і шукають ті галузі, які зростають найбільш швидкими темпами.
  2. Ринкові позиції компанії. Зазвичай фонди прямих інвестицій шукають компанії лідери галузі, або компанії які можуть стати лідерами в середньостроковій перспективі. Тут важливо розуміти які конкурентні переваги у компанії, чому саме її продукт користується більшим попитом ніж у конкурентів, які бар’єри входу на ринок, наскільки легко змістити компанію з лідерських позицій.
  3. Історичні показники компанії. Як відображення перших двох факторів, що компанія працює в цікавій галузі і має сильні ринкові переваги. Важливо мати історію зростання як виручки компанії, так і прибутковості бізнесу.
  4. Якість менеджменту, рівень його професіоналізму та співпадіння цілей з іншими акціонерами компаній. Оскільки фонд прямих інвестицій заходить в компанію надовго, на 3-5-7 років цілі, які ставить перед собою фонд мають повністю співпадати з цілями, які є у інших акціонерів бізнесу. Менеджмент і акціонери мають працювати заради досягнення цієї мети.
  5. Можливість виходу з інвестиції. Це дуже важливо на ринках, які розвиваються і де рівень М&А активності або інвестиційної активності великих інвесторів не настільки високий. Велика увага в аналізі приділяється наскільки портфельна компанія може стати кандидатом на IPO, на розміщення акцій на фондовій біржі, або покупкою великим стратегічним інвестором.

Як залучити інвестиції від фонду прямих інвестицій?

На початку відбувається первісне знайомство між фондом, акціонерами і менеджментом компанії. Перша зустріч може відбутися за ініціативи самого фонду з найбільш цікавими гравцями певної індустрії галузі. Або компанія сама звертається до фонду прямих інвестицій з приводу росту і масштабування бізнесу, для чого їй потрібні зовнішні інвестиції. Після знайомства відбувається обмін інформацією, де компанія ділиться своїм бізнес-планом, історичними показниками. Фонд більш детально аналізує цю інформацію, обговорюється потенційна угода і інвестиція. Ключові речі: розмір інвестиції, ціль використання, це буде інвестиція в компанію або напряму акціонерам, яких показників можна досягнути і яких факторів компанії бракує для досягнення 5-7 річного плану. Потім домовленості фіксуються в документі Term Sheet це базова угода де зафіксовано як компанія буде управлятися з новими акціонерами і на що підуть інвестиції. Після цього фонд починає процедуру Due Diligence – це коротка перевірка компанії відносно фінансових показників, юридичної ситуації, комерційної стратегії бізнесу і зазвичай триває від 4-12 тижнів. Якщо процес був успішно завершений, відбувається підписання юридичних документів, транзакційної документації, після чого фонд стає повноцінним власником, акціонером в компанії.

 

Чи приваблива Україна для фондів прямих інвестицій? Які галузі найбільш цікаві? Приклад як фонд прямих інвестицій допоміг компанії масштабувати бізнес – про це дивіться у відео.