CFA Soсiety Ukraine

Етика на практиці: Як етично використовувати родинні зв’язки у роботі?

Як добре мати підтримку рідних людей за різних життєвих обставин. Але чи етично використовувати родинні зв’язки для досягнення робочих цілей? Розглянемо одну з найпоширеніших ситуацій, з якою можна стикнутися як в Україні, так й будь де у світі.

 

Кейс

Христина працює у банку “А”. Знаючи це, її сестра відкрила собі рахунок в цьому ж банку, а потім ще отримала кредит на освіту на дуже вигідних умовах, які пропонував лише цей банк. Однак через рік Христина перейшла на роботу до новоствореного банку “Б” і змушує свою сестру перевести рахунок з банку “А” та перекредитуватися у новому банку.

Чи етично з боку Христини так вчиняти?

 

Етична дилема

Цей на перший погляд простий кейс, насправді багатогранний якщо придивитися до сутності етичної дилеми, з якою стикнулась Христина.

Нагадаємо, що етичними дилемами є ситуації, які є неоднозначними з точки зору що є правильним чи неправильним. У ситуаціях, де є невизначені правові норми, так звана «сіра зона», потрібно керуватися етичними нормами. Для професіоналів з фінансів та інвестицій авторитетним документом, що визначає етичні норми професії є CFA Institute Code of Ethics and Standards of Professional Conduct. 

Щоб визначити етичну дилему та шляхи її вирішення у цьому кейсі із Христиною, потрібно керуватись декількома стандартами цього Кодексу:

Стандарт III «Обов’язки перед клієнтами» 

Стандарт III(A): Лояльність, розсудливість та належна увага. Члени та кандидати повинні проявляти лояльність по відношенню до своїх клієнтів, діяти з належною увагою та приймати розсудливі рішення. Члени та кандидати зобов’язані діяти в інтересах своїх клієнтів і ставити інтереси клієнтів понад інтереси працедавця чи власні інтереси.

Стандарт III(B): Забезпечення чесності. Члени та кандидати повинні діяти чесно та об’єктивно з усіма клієнтами під час проведення інвестиційного аналізу, надання рекомендацій щодо інвестування, здійснення інвестиційних або інших професійних дії.

Стандарт III(C). Забезпечення відповідності. 1. Виступаючи радниками клієнта, Члени та кандидати зобов’язані: a. Перед наданням будь-яких рекомендацій щодо інвестування чи здійснення інвестиційних дій, довідатися про інвестиційний досвід, фінансові обмеження, цільовий рівень ризику та дохідності існуючого чи потенційного клієнта, а також зобов’язанні регулярно переглядати та оновлювати таку інформацію. b. Перед наданням будь-яких рекомендацій щодо інвестування чи здійснення інвестиційних дій, впевнитись, що інвестиція відповідає фінансовому стану клієнта та узгоджується з інвестиційними цілями, повноваженнями та обмеженнями клієнта, висловленими у письмовій формі. c. Оцінювати відповідність інвестицій в контексті загального інвестиційного портфелю клієнта.

Стандарт IV «Обов’язки перед працедавцями»:

Стандарт IV(A). Лояльність. Члени та кандидати повинні діяти в інтересах свого працедавця застосовуючи свої професійні вміння та навички, утримуватись від розголошення конфіденційної інформації та завдання працедавцю будь-якої іншої шкоди.

Зокрема, не можна використовувати власність працедавця для того, щоб конкурувати з ним, або на новому місці роботи. Ми про це говорили минулого разу.

Стандарт VI «Конфлікт інтересів»:

Стандарт VI(A). Повідомлення про конфлікти. Члени та кандидати повинні надавати повну та достовірну інформацію про усі факти, які цілком обґрунтовано можуть негативно вплинути на незалежність та об’єктивність їхніх рішень, а також перешкодити виконанню відповідних зобов’язань перед клієнтами, потенційними клієнтами та працедавцем. Члени та кандидати повинні забезпечити чіткість та зрозумілість такої інформації, а також повідомляти таку інформацію у належний спосіб.

Стандарт VI(B). Пріоритетність операцій. Інвестиційні операції, які проводяться в інтересах клієнтів і працедавця, мають пріоритет над інвестиційними операціями, в яких зацікавлений Член або кандидат.

 

Як вчинити?

В рамках спецпроєкту із Liga.net був розглянутий цей кейс і читачам було запропоновано шляхом голосування оцінити дії Христини:

  1. Нормально, бо у Христини не було зобов’язання тримати рахунок сестри у банку (24% респондентів)
  2. Неприйнятно, бо не можна змушувати клієнтів змінювати банк (35% респондентів)
  3. Неприйнятно, бо умови банку А були вигідні сестрі Христини (40% респондентів)

Ситуація з одного боку досить проста, але є нюанси, які не помітні на перший погляд. Зокрема, чи мало місце використання інсайдерської інформації під час залучення сестри Христини в якості клієнтки банку А. Чи отримала би її сестра кредит у банку А без допомоги Христини? 

Це досить розповсюджена історія – коли родичі відкривають рахунок у тому банку де є родичі з тим розрахунком, що родичі попереджають про проблеми якщо що. 

Насправді це оманлива вигода, бо по-перше родич у банку може не мати повну картину про справжній стан справ, а по-друге, умови обслуговування можуть бути невигідні порівняно із іншими установами. 

Але якщо вже так співпало, що й установа гарна і умови найкращі за інших, то наполягати на переводі рахунку до іншої установи тільки тому що там тепер цей родич – це порушення етичного стандарту “лояльність до клієнта”. Чому загалом Христина могла наполягати? З двох причин. Перша – там кращі умови. Але з умови кейсу ми бачимо, що ні, не кращі. Друга – тому що в її службові задачі входить збільшення клієнтської бази, тож для її виконання вона вдається до такого способу як перетягування своїх клієнтів з минулого місця роботи. Тож, якщо сестра перейде до нового банку, то вона допоможе Христині виконати службові задачі, але умови обслуговування будуть гірші для неї. Тож з боку Христини це неетично.

Така ситуація досить типова як для України, так й для інших країн. Люди змінюють роботу і намагаються забрати «своїх» клієнтів до нової. Погляньмо правді в очі – в багатьох вакансіях для менеджерів з продажу вказується, що наявність своєї бази клієнтів вітається.

 

Етичне рішення 

А якщо б Христина переманювала свою сестру до банку із кращими умовами? У такому випадку вона поступає етично, бо пропонує кращі умови. Свою сестру вона знала до своєї праці в банку А, тож її дані як клієнта не є виключною власністю банку А. 

Пригадаймо що є етичним і ні у випадку баз даних клієнтів:

 

  • Якщо Христина знала клієнтів незалежно від своєї попередньої роботи, то вона може з такими людьми спілкувались і пропонувати свої послуги. Наприклад, якщо вона навчалася з ними, познайомилась за межами попередньої роботи, у т.ч. на заходах CFA Society Ukraine. У такому випадку вона може пропонувати таким людям свої послуги і залишатись етичною. Заборонено лише використовувати ресурси працедавця, а власні особисті зв’язки можна.
  • Якщо Христина не використовуючи непублічну інформацію буде контактувати з клієнтами колишнього роботодавця, то це також етично.

Як завжди вчиняти етично?

У житті все складніше ніж у навчанні, як завжди. Коли ви знаходитесь у моменті, то буває складно з холодним розумом подивитись на ситуацію. Саме тому важливо вивчати етичні принципи і постійно практикувати їх застосування на кейсах. Завдяки цьому з’являється навичка вчасно побачити етичну дилему і вирішити її із найменшими наслідками. Саме в такому форматі можна навчатись етиці на  безкоштовному онлайн курсі «Етика фахівця з фінансів та інвестицій» від CFA Society Ukraine.