CFA Soсiety Ukraine

Етика на практиці. Чи може ображений продавець забрати базу “своїх” клієнтів?

На роботі, як й у житті, нам потрібно робити вибір кожного дня. Іноді потрібно обрати між “можна” (законно) і “правильно” (етично). І дуже часто зробити правильний вибір тяжко через емоції та особисті обставини. Розглянемо одну з найпоширеніших ситуацій, з якою можна стикнутися як в Україні, так й будь де у світі. 

 

Кейс

Костянтин є одним з найкращих продавців у компанії — протягом останніх трьох років саме він залучив декількох великих клієнтів і справи у компанії пішли вгору. Через це Костянтин вважає, що його потрібно підвищити, але керівництво компанії не погоджується. Костянтина це обурює і він вирішує звільнитись і відкрити конкуруючу компанію, забравши своїх клієнтів.

Чи може Костянтин так вчинити?

 

Етична дилема

Етика — це наука, яка вивчає правильну та неправильну поведінку. Ситуації, які є неоднозначними з точки зору що є правильним чи неправильним є етичними дилемами. У ситуаціях, де є невизначені правові норми, так звана «сіра зона», потрібно керуватися етичними нормами.

Для професіоналів з фінансів та інвестицій авторитетним документом, що визначає етичні норми професії є CFA Institute Code of Ethics and Standards of Professional Conduct. У цьому кодексі є стандарт 4А «Лояльність»:

члени CFA Institute (у тому числі носії відзнаки CFA) та кандидати на отримання відзнаки CFA повинні діяти в інтересах свого працедавця керуючись своїми професійними вміннями та навичками, утримуватись від розголошення конфіденційної інформації та завдання працедавцю будь-якої іншої шкоди.

Цей стандарт є ясним на перший погляд, але як визначити що є шкодою для працедавця? Практичні рекомендації щодо застосування цього стандарту містяться у Standard of Practice Handbook, складеного теж CFA Institute. Згідно цього документу, порушенням етики є:

 

 1. переманювання клієнтів, поки працівник ще працює на роботодавця, навіть якщо він/вона планує він нього піти,
 2. копіювання та інше використання ресурсів роботодавця без його згоди, у тому числі бази клієнтів, контактів, шаблонів презентацій, фінансових моделей тощо.

З іншого боку, не є порушенням стандартів професійної поведінки:

 

 1. сам факт того, що ви набули якихось знань, вмінь, навичок і використовуєте їх після того, як пішли від колишнього роботодавця,
 2. сам факт того, що ви знаєте назви клієнтів колишнього роботодавця, та без використання якихось клієнтських баз, списків чи інших записів, що є власністю колишнього роботодавця, зв’язується з такими клієнтами. Наприклад, якщо ви знайшли телефони або e-mail на веб-сайті чи зв’язались по фейсбуку чи просто прийшли в офіс клієнта як особа “з вулиці” та пропонуєте свої послуги на загальних підставах.

Як вчинити?

В рамках спецпроєкту із Liga.net був розглянутий цей кейс і читачам було запропоновано шляхом голосування оцінити дії Костянтина:

 

 1. Костянтин правильно робить, бо цих клієнтів він особисто залучив. (12% голосів читачів)
 2. А як ще може вчинити Костянтин, якщо він один з кращих у фірмі, хоче рости, а компанія йому не дає? (27% голосів читачів)
 3. Костянтин не може так поступити, бо працедавець вже оплатив його роботу з залучення цих клієнтів. Хоча з юридичної точки зору питання переманювання клієнтів може не мати однозначної відповіді, але така поведінка неетична по відношенню до попереднього працедавця (61% голосів читачів)

Тільки відповідь С відповідає етичним нормам кодексу етики, але 40% голосів було віддано за іншим оцінкам. Чому?

 

Роль емоцій у виборі

Кожна ситуація має певне емоційне забарвлення і кожний ніби то примірює її на себе. В історії з Костянтином багато хто міг впізнати себе, тож міг через співчуття до нього обирати варіант де Костянтин правий.

Контекст цього кейса легко змінюється, якщо додати до нього, наприклад, такі деталі:

 

 • Костянтин планує використовувати базу даних компаній. Використання будь яких матеріальних чи нематеріальних активів працедавця є неетичним.
 • Чи навпаки – не планує, бо особисто знає цих клієнтів, наприклад, навчався з ними, зустрічався з ними на особистих подіях поза робочим часом. Або просто може знайти контакти клієнтів в інтернеті. Такі дії не порушують етичні норми.
 • Або героєм кейсу є не Костянтин, а, наприклад, одинока мати двох дітей, якій вкрай необхідні кошти. У такому випадку працедавець вже виглядає як fat cat, заможна фірма, а люди завжди воліють стати на бік бідних проти багатих.

Люди вважають, що етика є широким поняттям. Однак насправді все зовсім навпаки — етика є досить вузьким поняттям. Вивчення практики застосування етичних стандартів навчає бачити етичні дилеми у різних життєвих ситаціях і відповідно відрізняти правила від принципів.

 

Не можна бути етичним лише наполовину

Додамо до цього кейсу із Костянтином таку обставину: він створює свою фірму для того, щоб надавати кращий сервіс чи продукти, тобто діє в інтересах своїх клієнтів. Таким чином він виконує етичний стандарт «Клієнт передусім».

Чи буде поведінка Костянтина у такому випадку етичною?

Навіть зважаючи на таку гарні наміри, поведінку Костянтина не можна вважати етичною через порушенні стандарту «Лояльність до працедавця».

 

Чому люди вчиняють неетично

Учасники тренінгів з етики, які проводила Асоціація CFA Society Ukraine і автором яких був Валентин Хохлов, CFA, член правління CFA Society Ukraine, завжди обрали вірний варіант поведінки у запропонованих етичних кейсах. Це говорить про те, що люди загалом розуміють та відчувають що є етичним, а що – ні. Чому ж тоді ми постійно чуємо про випадки неетичної поведінки. Є декілька причин для цього:

 

 1. Емоційне забарвлення ситуацій. Тобто коли людина виправдовує свою повелінку особистими обставинами.
 2. «Усі так роблять, тож чому мені не можна?». Коли оточуючі колеги вчиняють неетично, то це стає схожим на норму і не викликає сумнівів.
 3. Незручні системи чи складне регулюванні. В Україні досить заплутане законодавство, а людям потрібно працювати і робити свою справу. У такому випадку порушення законодавства виглядає не чимось неетичним, а вимушеним кроком.
 4. Викривлене розуміння справедливості. У людини може бути етична мета, але засоби її досягнення неетичні.

Чи є етичним те, що законне?

Етика є ширшим поняттям, ніж закон. Вона існує для того, щоб люди розуміли що є правильним і не правильним у випадках не врегульвованих законодавством. Тому дуже часто те, що є законним не завжди є етичним, але те, що є етичним – часто також є законним.

 

Чи можна навчитись етиці?

Етичне мислення розвиваються через практику. Мало прочитати етичним кодекс та пояснення кожного із його стандартів. Найкраще практикувати застосування кожного стандарту в реальних життєвих ситуаціях. Саме в такому форматі можна навчатись етиці на  безкоштовному онлайн курсі «Етика фахівця з фінансів та інвестицій» від CFA Society Ukraine.