CFA Soсiety Ukraine

Як етика впливає на довіру до фінансистів в Україні

Існує прямий зв’язок між етичною поведінкою та довірою до фінансистів — впевнені 92% опитаних Асоціацією інвестиційних професіоналів CFA Society Ukraine фахівців з фінансів*. При цьому, більшість респондентів звертаються до норм етичного кодексу щодня (42%) або періодично (47%).

До норм якого ж етичного кодексу звертаються фахівці з фінансів?

В опитуванні CFA Society Ukraine, яке проводилось протягом лютого-квітня, взяло участь 60 фахівців з фінансів та інвестицій. Більшість з них (47%) керуються Кодексом  етики та професійних стандартів CFA Institute. Третина респондентів (30%) керуються Кодексом поведінки роботодавця, а 12% — Етичним кодексом професійного об’єднання, членом якого є його роботодавець.

Що таке професіоналізм?

Ми спитали респондентів що вони вкладають у поняття «професіоналізм». Майже всі (98% респондентів), що, звичайно, професіоналізм – це в першу чергу компетентність в професійних питаннях. Однак другим елементом є етична поведінка — впевнені 78% респондентів. Далі у списку йдуть похідні критерії: знання та дотримання законодавства та правил, довіра клієнтів, працедавця та колег по ринку. Тож довіра до фінанситів залежить перш за все від компетентності та від етичності.

Етичні дилеми фахівців з фінансів та інвестицій

Найскладніше фахівцям з фінансів та інвестицій сумлінно дотримуватись законодавства через його складність. Респонденти говорять, що це створює складнощі безпосередньо для них (67%) або для колег (73%).

У 61% респондентів виникали ситуації, коли було неможливо забезпечити повну незалежність і об’єктивність своїх дій. Такі дилеми виникають через те, що дружні стосунки, подарунки чи взаємні послуги є природнім елементом людських стосунків, однак у професійній сфері є перепоною для об’єктивності.

Майже половина  респондентів (48%) були свідками як їх колеги спотворювали факти в своєму аналізі чи рекомендаціях.

Однією з фундаментальних етичних норм є дотримання пріоритету інтересів клієнта. Однак респонденти говорять (42%), що вони спостерігають ситуації, коли їх колеги не ставлять інтереси клієнтів над інтересами працедавця чи власними інтересами.

Серед частих порушень етичних норм також зустрічається нелояльність до працедавця. 42% респондентів говорять, що їх відомі випадки, коли їх колеги несумлінно виконували свої обов’язки та розголошували конфіденційну інформацію.

Проблемою на ринку є також розкриття інформації про конфлікт інтересів. Зокрема 39% респондентів кажуть про те, що їх колеги не повідомляють стейкхолдерів про наявність конфлікту інтересів.

Який рівень довіри до фахівців з інвестицій?

Довіра до фахівців з інвестицій в України залежить від типу інвестора. Учасники опитування кажуть, що довіра зі сторони інституціонального інвестора вище, ніж з боку індивідуального. Так, 62% респондентів зазначають, що інституціональні інвестори довіряють фахівцям з інвестицій, однак з боку індивідуальних інвесторів довіра до них відсутня (53% респондентів).

Найбільшою довірою користуються інвестиційні банки (55% респондентів), а найменшою — недержавні пенсійні фонди (54% респондентів). Посередині знаходяться компанії з управління активами та радники з питань інвестицій.

Ці цифри перегукуються із результатами глобального дослідження CFA Institute — Earning Investors’ Trust. У цьому дослідженні говориться, що фахівцям фінансової галузі довіряють 65% інституціональних інвесторів, проти 57% індивідуальних інвесторів, які мають фінансового радника і тільки 33% індивідуальних інвесторів – без радника.

«Ми раді, що фахівці з фінансів бачать зв’язок між етичною поведінкою та формуванням довіри до них, а також знають на яких етичних норм їм слід дотримуватись. Однак поглиблення глобальної економічної кризи може стикнути їх із складними вибором між інтересами клієнтів, роботодавця та власних інтересів. Тож дуже важливо сьогодні частіше говорити про етику та її роль, бо це єдиний спосіб зберегти довіру ринку в цілому», – відзначив Олексій Соболев, CFA, президент CFA Society Ukraine.

* Опитування “Етичні стандарти та професіоналізм фахівців фінансового ринку України” проводилось протягом лютого-квітня 2020 року. В ньому взяли участь 60 фахівців з фінансів та інвестицій. Серед них 26% мають професійну кваліфікацію CFA чи здобувають її, 18% – навчались на Програмі сертифікації від НКЦПФР, 17% – мають професійну кваліфікацію АССА, а 35% – не мають додаткової фінансової освіти.